طراحی سایت
دوشنبه 7 مهر 1399.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

رابطین منتخب آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معرفی شدند:

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، ۲۵ نفر از رابطین مراکز عضو شبکه را به عنوان رابط منتخب، بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۶، معرفی کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بر مبنای عملکرد مراکز عضو شبکه در سال ۱۳۹۶، خانم سمیرا میرجلیلی یکی از ۲۵ کارشناس منتخب سال ۹۶، معرفی شد.

در این رتبه‌بندی، شاخص‌هایی مانند حضور در نشست رابطین شبکه، آشنایی با دستورالعمل‌ها و روال‌های شبکه، نقش رابط در توسعه شبکه، میزان و نحوه ارتباط وی با شبکه و سایر مراکز عضو و مواردی دیگر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در سال 96، عملکرد 235 رابط در این ارزیابی پایش شده‌است. 

 

منبع : http://labsnet.ir/news/63535

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images